I ty, Báro?

10.03.2020 20:28
Výjimečný stav je stav vyhlašovaný státem například při rozsáhlejším narušování veřejného pořádku v zemi. Během tohoto stavu můžou být omezena některá práva, jako je například shromažďovací právo nebo svoboda slova.
Nouzový stav je krizový stav, který se vyhlašuje při vzniku živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod, pandemií nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost, zejména pokud nelze vzniklý krizový stav překonat v rámci nižšího stupně krizového stavu (např. stavu nebezpečí). Jako specifický stupeň krizového stavu je definován v právu České republiky a Slovenské republiky.
zdroj wikipedie
 
...ok, prý si mohu se slovíčky hrát jak je libo, ALE...   Tohle ALE způsobilo, že s blogem končím - přinejmenším do konce stavů. Hlídat si každé slovo, to mě nebaví.
Zdeněk Jirotka v Saturninovi napsal: "Prožíváme-li delší dobu idylu, přestaneme ji vnímat, a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála. A na to, že bylo koneckonců v naší moci, aby jenom hřála."
 
A tak to je. Nouzový stav úředně skončil 17.5.2020. Ale bude trvat ještě dlouho než skončí definitivně v našich hlavách.